Aito opiskelijakaupunki?

Jyväskylä tunnetaan laajalti opiskelijakaupunkina. Mitä Jyväskylä olisi ilman yliopistoa ja ammattikorkeakoulua?
Todellisessa opiskelijakaupungissa opiskelijoiden merkitys tunnustetaan myös käytännön tekojen kautta. Opiskelijoiden ääntä ei pidä pelkästään kuunnella, vaan ottaa tasavertaisesti huomioon opiskelijan arkeen vaikuttavien päätösten yhteydessä.

Jyvävskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO julkaisivat kuntavaalien alla 2008 omat kunnallisvaaliteesinsä. Vuosi on kulunut, vähän on tapahtunut. Talouden ongelmat eivät riitä sellaisenaan vastaukseksi opiskelijoiden vaatimusten huomiotta jättämiselle tasavertaisen osallistumisen rakenteiden puuttumisesta puhumattakaan.

Ylioppilaskunnan strategiaan ja vuoden 2009 toimintasuunnitelmaan on kirjattu yhtenä tärkeänä osana kuntavaikuttaminen. Tällä hetkellä tuon vaikuttamisen rakenteet tuntuvat melkeinpä huonolta vitsiltä.

Viralliset tervehdykset ja kättelyt eivät ole vaikuttamista, lähinnä olemassa olevien suhteiden huomiointia puolin ja toisin. Valtuutettuna ja perusturvalautakunnan jäsenenä minulle on jäänyt vaikutelma, että opiskelijoiden ääni kuuluu päätöksenteossa vain, jos sattuu istumaan lobbaavien sijasta lobattavana. Virallisten rakenteiden ei tule olla yksittäisten ja vaihtuvien henkilöiden varassa.

Jyväskylän kaupungin tulisi tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä sekä JYYn että JAMKOn edustajien kanssa. Tahtoisin nähdä tilanteen, jossa JYYn ja JAMKOn edustajat keskustelevat säännöllisesti kaupungin johtavien virkamiesten kanssa asioista, jotka vaikuttavat suoraan opiskelijan arkeen.

JYY otti esimerkiksi keväällä 2009 vahvasti kantaa opiskelijoiden toimeentulohakemusten keskitetystä käsittelystä luopumista vastaan. Jos asiassa olisi kuultu JYYn sosiaalipoliittisen sihteerin näkemyksiä, jotka kiistatta osoittivat muutoksen ongelmat, olisi päätöskin ollut varmasti toinen.

Kun opiskelija pohtii valmistuttuaan työllistymistään, niin Jyväskylällä tulisi olla jotain erityisen hyvää tarjottavaa, jos haluamme pitää osaamista Keski-Suomessa. Toimivat peruspalvelut sek hyvät kevyen- ja julkisen liikenteen yhteydet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän päätökseen.

Yksi keskeinen tekijä on alueen yritysten ja julkisen sektorin tarjoamat harjoittelumahdollisuudet vastavalmistuneelle. Jos haluamme pitää osaamista omissa käsissämme, niin kunta-, yritys- ja opiskelijapäättäjät on saatava tasaveroisina saman pöydän ääreen.

Koiviston Auto -yhtymän sopimus Jyväskylän bussiliikenteen hoitamisesta päättyy vihdoin tämän vuoden lopussa. Kun uutta sopimusta valmistellaan, on myös opiskelijaedustus saatava päätöksentekoprosessiin mukaan.

Kevyen liikenteen ongelmia ei myöskään korjata pelkästään pyöräteiden merkitsemisellä, tarvitsemme ajoradoista ja kävelyteistä erillisiä pyöräkaistoja niin kaupungin keskustassa kuin myös taajamissa. Jyväskylä on ollut mukana Kevyen liikenteen laatukäytävä -hankkeessa, mutta yhtään laatukäytävää ei ole vielä toteutettu.

Jyväskylä pystyy parempaan. Tärkeintä on ottaa opiskelijan näkökulmasta meidät tasavertaisena toimijana huomioon osana päätöksentekoa. Vasta sitten voidaan puhua todellisesta opiskelijakaupungista. Ja kyllä, opiskelijakin osaa.

TOUKO AALTO Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, JYYn hallituksen jäsen (vihr)

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 16.10.2009