Faktoja ja tukea suomalaiselle työlle

Shaukat Anjam kirjoitti (Ksml 12.5.) virheellisesti ja harhaanjohtavasti vihreiden energiapolitiikasta.

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa Suomi saa uskottavan tiekartan, jolla pääsemme EU:n yhteisiin tavoitteisiin ilmastopäästöjen vähentämisessä.

Vuoteen 2020 ulottuvan strategian sähköntuotannon tavoitetaso on mitoitettu niin, että kuudetta ydinvoimalaa ei ole käytössä. Eikä tuontisähköä esimerkiksi Venäjältä tarvita.

Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomen sähkön kulutus nousisi vuoteen 2020 mennessä 91 terawattituntiin.

Jo nousukaudella (2006-2007) sähkönkulutus kuitenkin tasaantui noin 90 TWh:iin. Vuonna 2008 kulutus alkoi pudota jo nousukauden jatkuessa ja päätyi 87 TWh:iin. Viimeiset 12 kk sähköä kulutettiin 82 Twh. Energiateollisuuden tietojen mukaan Suomi tuotti kuluttamastaan sähköstä noin 78 TWh vuonna 2007. Olemme siis lähes omavaraisia.

Anjamin näkemys siitä, että erimielisyyttä saa ilmaista vain äänestämällä ja vihreillä ei ole moraalista oikeutta istua hallituksessa on täysin käsittämätön.

Kun Vihreät lähti hallitukseen, kerroimme ajavamme vihreää linjaa ydinvoimaratkaisuissa loppuun asti. Näin tulemme toimimaan. Hallituskumppanit ovat olleet tästä tietoisia alusta asti.

Vihreät äänestävät ydinvoimahakemuksia vastaan sekä hallituksessa, eduskunnan valiokunnissa että ratkaisevassa käsittelyssä täysistunnossa. Vihreät on ainoa eduskuntapuolue, jolla on yksimielinen kanta ydinvoiman lisärakentamiseen.

Vihreät ei aina saa hallituksessa enemmistöä kannalleen, mutta oppositiosta hallituksen linjoihin ei vaikuteta senkään vertaa. Yksikään ydinvoimala ei jäisi rakentamatta, jos vihreät lähtisivät hallituksesta. Kolmella muulla hallituspuolueella on eduskunnassa selvä enemmistö ilman Vihreitäkin. Moni hallituksen esitys voisi muuttua vähemmän vihreään suuntaan.

Vihreät vastustavat vaalikauden suurimman päätöksen runnomista läpi ennätysajassa epädemokraattisesti. Vuonna 2002 ydinvoimapäätöstä käsitteli yhteensä seitsemään valiokuntaa yli kolme kuukautta.

Nyt asia yritettiin saada käsiteltyä vain muutamassa valiokunnassa kolmessa viikossa. Vihreät haluavat, että eduskunnalle on annettava riittävästi aikaa ymmärtää, minkälaisia päätöksiä he ovat tekemässä ja millä seurauksilla. Tarvitaan avoin, laaja sekä julkinen keskustelu.

Ydinvoiman lisärakentaminen syö kotimarkkinoita kestäviltä energiaratkaisuilta ja vaikeuttaa alan suomalaisyritysten vientiä sekä heikentää uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä.

Vihreät haluavat myydä suomalaista energiaosaamista. Tehostamalla energiankäyttöä ja panostamalla kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin vahvistamme suomalaista energiaosaamista, tuemme alueellisesti hajautettua energiantuotantoa ja luomme uutta työllisyyttä.

Vihreillä on oma energiapoliittinen ohjelma, joka perustuu faktoihin ja selviin lukuihin. Shaukat Anjamin kirjoitus puolestaan oli malliesimerkki siitä, mitä hän itse kritisoi eli epärehellisestä perusteettomien tietojen levittämisestä.

TOUKO AALTO vihreiden puoluehallituksen jäsen Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 14.5.2010