Keski-Suomi ja uusiutuva energia

Miten Keski-Suomen elinkeinopoliittinen tarjonta vastaa kansainvälisen kysynnän muuttuneisiin rakenteisiin?
Tätä on syytä pohtia, sillä kansainvälinen tuotanto on kääntymässä nousuun vielä vuoden 2010 aikana kysynnän lisääntyessä. Ulkomaankauppa kasvaa, jos kansainvälinen kysyntä ja suomalainen tarjonta kohtaavat.

Kansainvälinen kysyntä perustuu yhä suuremmalta osin uusiutuvaan energiaan ja sitä hyödyntävään energiatehokkaaseen teollisuusinfraan. Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää, että koko maailman energiahuolto rakennetaan uusiksi vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä tarkoittaa valtavia markkinoita niille, jotka myyvät energiatehokkuutta ja uutta energiateknologiaa.

Nyt tehtävät investoinnit vaikuttavat siihen, minkälaiset mahdollisuudet suomalaisilla yrityksillä on maailmanmarkkinoilla kymmenen vuoden kuluttua. Keski-Suomi on auttamattomasti myöhässä, jos emme investoi välittömästi kansainvälisen kysynnän rakenteiden mukaiseen tuotantoon. Tulevaisuudessa avautuu uusia työpaikkoja bioyhteiskunnan ja ilmastonmuutoksen haasteiden kautta vain jo panostamme näihin työpaikkoihin ajoissa ja riittävästi

Ydinvoiman lisärakentaminen syö kotimarkkinoita kestäviltä energiaratkaisuilta ja vaikeuttaa alan suomalaisyritysten vientiä sekä heikentää uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä.

Nyt tarvitaan uusiutuvan energian tukitoimien tehostamista. Erityisesti puuenergian edistämiskeinoja on lisättävä. Tällainen edistämiskeino olisi esimerkiksi syöttötariffin ulottaminen puuhakkeelle, syöttötariffin kokorajan laskeminen sekä hajautetun pientuotannon mahdollistaminen.

Keski-Suomella on hyvät edellytykset hyödyntää kansainvälisten energiamarkkinoiden ja tuotantorakenteen muutosta tuotteistamalla puu- ja bioenergian tuotannon ja käytön osaamistamme kansainvälisille markkinoille suunnatuiksi teknologian ja palveluiden vientituotteiksi. Tämä lisäisi uusiutuvan energian osuutta, työllisyyttä, energiaomavaraisuutta sekä energiajärjestelmän huoltovarmuutta.

TOUKO AALTO kaupunginvaltuutettu (vihr.) Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 4.5.2010