Maakuntaa kehitettävä katse tulevaisuudessa

Keski-Suomen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset haasteet liittyvät tiiviisti toisiinsa ja siksi ne on myös ratkaista kokonaisvaltaisen suunnitelman kautta.
Tarvitsemme uusia aloja, jotka työllistävät keskisuomalaisia myös tulevaisuudessa. Maakunnassamme on paljon potentiaalia ja olemme kasvumaakunta. Kuitenkin korkea työttömyys on ollut ja on edelleen ongelma.

Maakunnassa on työvoimaresursseja vajaakäytössä ja työvoimapotentiaalia kaikissa ikäluokissa. Meidän on turvattava vahvan yhteistyön kautta, että työtä löytyy tulevaisuudessa ja maakunta säilyy kasvualueena.

Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota nuorisotyöttömyyteen, koska nuoret ovat sitä työvoimaa, joka paikkaa lähitulevaisuuden suurta eläkesiirtymää.

Toimintaympäristön tarjoaminen ekologiselle ja kestävälle yrittäjyydelle ja tutkimukselle tuo lisää työtä Keski-Suomeen ja on alueen vetovoimatekijä, jos päätämme niin.

Keski-Suomen tulee ottaa keskeiseksi tehtäväkseen viherkaulustyöpaikkojen luominen, mikä tarkoittaa uusia työpaikkoja uusiutuvien energianmuotojen, palvelusektorin ja sekä esimerkiksi julkisen liikenteen kautta.

Keski-Suomen on investoitava kestävän kehityksen mukaiseen uuteen teknologiaan, monipuoliseen ja alueellisesti hajautettuun energiantuotantoon ja ottaa etenkin bioenergiapotentiaali käyttöön.

Ekologinen ja kestävä talouselvytys pitää sisällään talouden kokonaisvaltaisen uudistamisen, joka kattaa energian tuotannon sekä jakelun, energiatehokkuuden kaikilla aloilla, kuljetuksen, rakentamisen, maatalouden sekä esimerkiksi koulutuksen.

Viherkaulustyöpaikkojen ekologisten talousinvestointien tarkoitus on luoda uusia työpaikkoja sekä vastata alueelliseen muutokseen, joka ei ole pelkästään keskisuomalaisten käsissä. Se, mitä me voimme tehdä, on vastata haasteeseen ja sopeutua uuteen tilanteeseen.

Keski-Suomi eivät saa jäädä laakereilleen makaamaan ja odottamaan, miten muu maailma vastaa tähän vihreään kysyntään.

TOUKO AALTO Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 22.4.2010