Sukupuolineutraali avioliittolaki

Suomi on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen. Tällä hetkellä samansukupuoliset parit asetetaan laissa eriarvoiseen asemaan erisukupuolisten parien kanssa.
Tämä on selvästi YK:n ihmisoikeusjulistuksen hengen vastaista ja Suomen tulee poistaa valtiollinen syrjintä samansukupuolisia henkilöitä kohtaan. Siksi sukupuolineutraali avioliittolaki tulee kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan ja toteuttaa se mahdollisimman pian.

Valtiollinen avioliittoinstituutio ei saa syrjiä samansukupuolisia henkilöitä. Avioliitossa on kyse symbolisen arvon lisäksi puhtaasti yksityisoikeudellisesta sopimuksesta, ja sen solmimisen tulee olla sukupuolineutraalia.

Rekisteröidyssä parisuhteessa ei ole kaikkia samoja oikeuksia eikä velvollisuuksia kuin avioliitossa. Esimerkiksi pari ei voi adoptoida lasta yhdessä eikä sillä ole automaattisesti oikeutta yhteiseen sukunimeen.

Avioliittolaki tulee muuttaa sukupuolineutraaliksi niin, että myös samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä naimisiin ja saada samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioparit nykyään.

Hyväkään laki ei ole riittävä muutos, sillä mikään laki ei estä epätasa-arvoa tai syrjimistä ihmisten mielissä, myös asenteiden täytyy muuttua. Lainsäädännön muutos on selkeä osoitus eteenpäin menemisestä ja rohkaisusta tasa-arvoisen maailman kehittämisessä.

TOUKO AALTO Jyväskylän kaupunginvaltuutettu puoluehallituksen jäsen (vihr.)