Uusi Jyväskylä tarvitsee uutta terveysajattelua

Kunnat ovat alkaneet herätä yhä voimakkaammin huomaamaan vastuunsa asukkaiden terveyden vahvistamisesta ja sen edistämisestä. Muutos näkyy etenkin siinä, että kuntalaisten terveyden edistäminen osataan nähdä nykyisin sairaanhoitoa ja muuta korjaavaa työtä laajemmin. Mikä tärkeintä, kunnissa aletaan ymmärtää sektorirajat ylittävän yhteistyön tärkeys terveyden edistämisen kulmakivenä. Terveys ja hyvinvointi koostuvat henkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja aihetta on käsiteltävä kokonaisuutena.
Toisaalta askeleet laajakatseisempaan terveysajatteluun ovat jättäneet myös varjonsa. Terveyden edistämisen sokeana pisteenä kunnallisella tasolla voidaan pitää sitä, että terveysongelmien syihin ei osata riittävästi kiinnittää huomiota. Sairauksien ehkäisy ja hyvinvoinnin ylläpitäminen on edullisempaa hoitoon verrattuna ja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon investoimalla säästetään sairaanhoidon resursseja. Ajan henki ei tue kaukokatseista terveyden edistämistä, mutta vuosien myötä kertyvä yhteiskunnallinen hyöty on kuitenkin meidän kaikkien eduksi. Kansanterveytemme tarvitsee ajatuksellista vastavallankumousta selvitäkseen tulevaisuuden terveyshaasteista.

Jatkuva terveysmoralisointi ja kaiken kieltäminen ei ole ratkaisu Suomen terveysongelmiin. On pystyttävä näkemään asiat vaihtoehtojen tarjoamisen ja kannustavan ajattelun kautta. Kun ihmisille tarjotaan heidän omaan arkeensa sopivia ratkaisuja, jotka auttavat vahvistamaan omaa ja lähiympäristön hyvinvointia, ollaan oikeilla jäljillä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämisessä.

Kunta ja kuntalaiset tarvitsevat sirpaleisten terveysprojektien sijaan pitkäjänteistä terveystyötä, joka kuuntelee ihmisiä ja heidän arkeaan. Kunnan tulee ottaa kaikessa päätöksenteossaan huomioon kokonaisvaltainen terveysajattelu.

Kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen keinoja ovat esimerkiksi liikunnan, kulttuurin ja yhteisöllisen toiminnan tukeminen. Hyvinvoiva kuntalainen liikkuu, harrastaa sekä toimii yhdessä muiden asukkaiden kanssa – jokainen tavallaan.

Hyvinvoiva kuntalainen selviytyy arjestaan huomattavasti paremmin, ottaa oman ja lähiympäristön hyvinvoinnin paremmin huomioon sekä säästää näin yhteiskunnan voimavaroja. Maksuton ja vapaa kaupunkitila järjestö- ja harrastustoimintaan, riittävät kuntalaisten liikuntamahdollisuudet sekä tiiviin kaupunkirakenteen lomaan jätettävät viher- ja virkistysalueet ovat esimerkkejä konkreettisista toimista, joilla lisätään kokonaisvaltaista hyvinvointia uudessa Jyväskylässä

TOUKO AALTO opiskelija Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 10.8.2008