Ydinvoiman rakentaminen tarpeetonta

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok) skenaariosta energiatehokkuuden lisääminen puuttuu kokonaan, vaikka kaikki asiantuntijat arvioivat sen olevan halvinta lisäenergiaa.
Jos eduskunta päättää käyttää investointirahat ydinvoiman rakentamiseen, niin yritysten riskinkantokyky ja pääoma olisi sidottuna vuosikymmenten ajaksi taloudellisesti riskialttiisiin reaktorihankkeisiin.

Hallituksen niin sanottuun risupakettiin sisältyvät lähes samat lupaukset, jotka annettiin Olkiluoto 3 -hankkeesta päätettäessä ja jotka jätettiin lähes kokonaan täyttämättä, kun viidennelle ydinvoimalalle saatiin lupa.

Jos Suomi toteuttaisi muita länsimaiden tapaan uusiutuvan energian velvoitteet ja energiatehokkuustavoitteet samaan aikaan, ei lisäydinvoimalle jäisi lukujen valossa mitään tarvetta.

Hajautettu uusiutuva energiateknologia olisi ydinvoiman sijaan suomalaista osaamista aina suunnittelusta lopputuotteeseen asti.

Bioteknologioiden käyttöönotossa on käytettävä myös järkeä. Huonosti suunniteltuna ne voivat aiheuttaa uusia vaikeita ympäristöongelmia tai pahentaa vanhoja ongelmia.

Emme halua metsiemme köyhtyvän liiallisen kantojen ja puujätteiden keruusta energiahakkeeksi, emmekä aiheuttaa turpeenpoltolla vielä entistäkin enemmän kasvihuonepäästöjä.

Hakevoimaa voi suosia pienimuotoisesti ja paikallisesti, mutta vähänkin suuremmissa yksiköissä biovoima kannattaa tuottaa pelleteistä.

Turve ei ole kestävä ratkaisu missään tapauksessa. Se tuottaa enemmän kasvihuonepäästöjä kuin mikään muu energianlähde.

Tuulivoimaa voidaan esimerkiksi professori Peter Lundin (TKK) mukaan rakentaa 20 prosenttia Suomen tuotannosta ilman että tulee ongelmia vesivoimalla tuotettavan säätövoiman kanssa.

Suomella on erinomaisen loistavat mahdollisuudet hyödyntää kansainvälisten energiamarkkinoiden ja tuotantorakenteen muutosta tuotteistamalla puu- ja bioenergian tuotannon ja käytön osaamistamme kansainvälisille markkinoille suunnatuiksi teknologian ja palveluiden vientituotteiksi.

Meillä on hyvät mahdollisuudet tuottaa aivan uusia teknologiayrityksiä ja tehdä aivan uusia tuotantoketjuja uusiutuvien energialähteiden saralla.

Oikein toteutettuna pystymme tekemään uusiutuvien energianlähteiden teknologioista merkittävän kivijalan Suomen taloudelle ja työllisyydelle.