Askel kohti yhdenvertaisuutta

 
Oikeusministeriö alkaa syksyllä selvittää, kuinka Suomessa voitaisiin siirtyä sukupuolineutraaliin avioliittoon (Yle 2.7.). Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) lähtee viemään asiaa eteenpäin ja teettää oikeusministeriössä selvityksen avioliittolain uudistuksesta.

 

Suomea ja Tanskaa lukuun ottamatta muut Pohjoismaat ovat siirtyneet sukupuolineutraaliin avioliittoon.

 

Avioliitto-oikeuden epääminen samaa sukupuolta olevilta pareilta on este yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Vaikka parisuhteen rekisteröinti on parantanut merkittävästi samaa sukupuolta olevien parien oikeudellista asemaa yhtenäistämällä muun muassa perhevarallisuusoikeudellista sääntelyä, ei tosiasiallista yhdenvertaisuutta voi syntyä niin kauan kun seksuaalisen suuntautumisen perusteella varataan oma instituutio eikä samoja parisuhdeoikeuksia uloteta koskemaan kaikkia. Erilliset järjestelmät korostavat erottelua normaaliin ja epänormaaliin.

 

Brax pitää olennaisena, että kaikki ovat yhdenvertaisessa asemassa lain edessä sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Brax muistuttaa, että perustuslain mukaan sukupuoli ei saa olla syrjintäperuste.

 

Braxin muistutus on tärkeä, sillä sekä Suomen perustuslakiin että Euroopan ihmisoikeussopimukseen sisältyy syrjintäkielto. Perustuslain 6:2:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Seksuaalinen suuntautuminen on lainsäätäjän kannan mukaan laissa mainittu muu henkilöön liittyvä syy.

 

Sukupuolineutraali avioliitto on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan. Viidestä suurimmasta puolueesta neljä kannattaa uutta avioliittolakia, sillä ainoastaan keskusta ei ole asettunut uudistuksen taakse. Viimeisimpänä kokoomus on ilmoittanut edistävänsä avioliittouudistusta.

 

Sukupuolineutraali avioliitto toisi kaikille aviopareille samat oikeudet puolisoiden sukupuolesta riippumatta. Homo- ja lesboparit saisivat täyden adoptio-oikeuden eli voisivat adoptoida perheen ulkopuolelta. Nyt samaa sukupuolta olevilla pareilla on mahdollisuus perheen sisäiseen adoptioon. Uuden avioliittolain myötä samaa sukupuolta olevat parit saisivat automaattisesti yhteisen sukunimen.

 

Brax arvioi, että aikaisimmillaan päätös uudesta avioliittolaista voitaisiin tehdä syksyllä 2011. Tällöin laki voisi tulla voimaan vuonna 2012. Sukupuolineutraali avioliittolaki on tärkeä askel kohti yhdenvertaisuutta 2000-luvun Suomessa.

 

TOUKO AALTO vihreiden puoluehallituksen jäsen maakunta- ja kaupunginvaltuutettu Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskissuomalaisessa 5.7.2010