Suomen vahvuus on tukea heikoimpia

Lauantainen Pride-kulkue Jyväskylässä nosti esiin keskustelua tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Monien ihmisten silmissä tasa-arvoinen avioliittolaki koetaan turhaksi taisteluksi lillukanvarsista, joka pitäisi jättää taka-alalle isompien kysymysten, kuten työllisyyden ja talouden, tieltä.

Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustaminen ei kuitenkaan sulje pois talous- ja työllisyyspoliittista keskustelua eikä vähennä näiden asioiden tärkeyttä.

Päinvastoin. Suomella ei ole varaa kääntää selkäänsä yhdellekään ihmisryhmälle. Tasa-arvo ja ihmisoikeuspolitiikka eivät myöskään ole vain yhden tai kahden pienen ihmisryhmän asia, se on koko yhteiskunnan asia. Tasa-arvoinen Suomi on tasa-arvoinen kaikille kaikilla elämän osa-alueilla.

Minulle oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta on sellainen, joka pitää huolta heikoimmistaan – aina. Heikoimman puolustaminen ei tarkoita pelkästään taloudellista huolenpitoa. Se tarkoittaa myös huolenpitoa luonnosta ja ihmisoikeuksista.

On mielestäni äärimmäisen tärkeää, että kaikki voivat kokea huolen Suomen tilasta ja edistää omalta osaltaan kestävää talous- ja työllisyyspolitiikkaa sekä oikeudenmukaisuutta.

Tämä edellyttää yhtäläisiä oikeuksia ja velvollisuuksia kaikille ja sitä että ketään ei jätetä ulkopuolelle. Tasa-arvoinen avioliittolaki luo Suomeen todellisen tasa-arvon, rakkauden tasa-arvon.

Lainsäädännön tehtävänä on yhdistää ihmisiä ja taata kaikille samat oikeudet ja velvollisuudet. Laki ei katso ihmisen taloudellista asemaa, ihonväriä tai seksuaalista suuntautumista. Laki toimii vain silloin kuin se on kaikille samanlainen.

Lauantaina oli oiva mahdollisuus, puolin ja tosin, haudata ennakkoluulojen kirveet ja löytää yhteisymmärrys. Pitämällä huolta toisistamme pidämme huolen Suomesta.

TOUKO AALTO maakunta- ja kaupunginvaltuutettu eduskunta-avustaja (vihr.) Jyväskylä

Tämä kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 18.7.2011