Nuoret tarvitsevat kaiken tuen

Kirjoitukseni mielenterveyspalveluiden kehittämisestä Jyväskylässä (Ksml 18.8.) on herättänyt keskustelua, hyvä niin. Suvi Laakkonen jatkoi aiheen käsittelyä nostamalla esille (Ksml 26.8.) vertaistuen merkityksen osana kunnallista mielenterveystyötä.

Olen Laakkosen kanssa ehdottoman samaa mieltä vertaistukitoiminnan tärkeydestä. Tiedän monia tilanteita, joissa vertaistuki on ollut tärkein tukimuoto mielenterveysongelmien alkuvaiheessa kriisiapuna sekä pidempiaikaisena tukena omille jaloilleen pääsyssä. Jyväskylässä voisi hyödyntää huomattavasti enemmän kokemusasiantuntijoiden sekä vertaistukitoimijoiden osaamista ja asiantuntemusta mielenterveys- ja päihdepalveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa sekä arvioinnissa.

Olli Marjalaakson mielestä (Ksml 27.8.) kokonaisvaltaisen mielenterveys- ja päihdepoliittisen toimenpideohjelman tekeminen on turhaa maailmaa syleilevää ajanhukkaa.

Tämä on vastuutonta puhetta, joka kertoo kirjoittajan ymmärryksen puutteesta mielenterveys- ja päihdetyötä kohtaan. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Mieli 2009 työryhmän valmistelemat ehdotukset mielenterveys ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015 pitävät sisällään sen, että kunnat tekevät mielenterveys- ja päihdetyön strategian ja sisällyttävät sen osaksi kuntastrategiaa.

Esittämästäni toimenpideohjelmasta on mahdollista saada konkreettinen väline kunnalliseen työhön mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisessä sekä näiden ongelmien varhaisessa havainnoinnissa ja oikea-aikaisessa tuessa. Keskeisenä ajatuksena on yhtenäistää palvelujärjestelmää, koota yhteen laaja-alaisesti eri toimijat ja kaataa hallinnonraja-aidat muun muassa sosiaali- ja terveystoimen ja opetus-, nuoriso- ja kulttuuritoimen väliltä. Hyvänä taustatukena toimenpideohjelman rakentamisessa toimii Mieli 2009 -työryhmän ehdotukset, Keski-Suomen Arjen mieli-hankkeen ja muiden kuntien kokemukset.

Nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja tuota tukea tulee suunnitella ja koordinoida sekä pitkäjänteisellä ohjelmatasolla että siitä johdettavalla konkreettisella toimenpidetasolla. Nämä kaksi tasoa eivät ole toisilleen vastakkaisia, päinvastoin.

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 3.9.2012