Työn vastaanottaminen kannattavaksi

Olemme ottaneet ilolla vastaan loppukesän poliittisen keskustelun yhteiskuntamme rakenteellisesta uudistamisesta. Budjettiriihen yhteydessä on tarkoitus hahmotella tiekarttaa mahdollisista uudistuksista ja loppuvuodesta on tarkoitus tehdä päätöksiä.
Ei ole yksilön eikä yhteiskunnan kannalta järkevää, että kun työtön henkilö ottaa vastaan yksittäisen keikkahomman, työmarkkina- ja toimeentulotuen leikkaantuminen syö valtaosan kokonaistulojen lisääntymisestä.

Jos työn vastaanottaminen ja työstä kieltäytyminen ovat työttömälle taloudellisesti lähes yhtä kannattavaa, työt jäävät joko tekemättä tai harmaa talous lisääntyy. Ei ole myöskään mitään järkeä, että työn vastaanottaminen johtaa siihen, että työtön henkilö joutuu olemaan vailla mitään tukia niin kauan kuin byrokratiakoneisto on käsitellyt ansaittujen eurojen vaikutukset kaikkiin tukiin.

Konkreettisina ratkaisuina näihin ongelmiin ovat työttömän verokortti sekä työmarkkina- ja toimeentulotuen suojaosan käyttöönotto.

Työttömän verokortin avulla työtön henkilö voi ottaa vastaan tilapäistyötä ilman pelkoa muiden etuuksien viivästymisestä. Ajatuksen taustalla on vähentää byrokratiaa ja lisätä tulojen ennustettavuutta. Verokorttiin merkityn prosentin mukainen osuus palkasta siirtyisi työttömyyskassalle, Kelalle sekä verottajalle. Verokortin kautta ilmenee, kuinka paljon rahaa jää käteen byrokratiaviidakon jälkeen.

Jotta työn vastaanottaminen olisi taloudellisesta järkevää, tulo- ja kannustinloukkuja tulee purkaa työmarkkinatuen ja toimeentulotuen suojaosien avulla.

Suojaosa tarkoittaa sitä, että työntekijä voisi ansaita esimerkiksi 300 euroa kuukaudessa ilman, että se leikkaisi työttömyysturvaa. Vastaavalla tavalla suojaosaa tulee laajentaa asumis- ja toimeentulotukeen.

Toimeentulotuen saaja voi tällä hetkellä ansaita 20 prosenttia palkasta tai enintään 150 euroa kuukaudessa ilman, että ansiotulot vaikuttavat toimeentulotuen suuruuteen. Tuota 20 prosentin niin sanotun etuoikeutetun tulon osuutta voitaisiin nostaa esimerkiksi 50 prosenttiin tai enintään 300 euroon kuukaudessa. Mitä enemmän työttömälle jää käteen tehdystä työstä, sitä suurempi kannustin työttömällä on vastaanottaa työtä.

Näillä toimenpiteillä kavennetaan tuloeroja, poistetaan tuloloukkuja, vähennetään harmaata taloutta, kasvatetaan työllisyysastetta, tuetaan kotimaista ostovoimaa ja kevennetään byrokratiaa.

 

Touko Aalto

kaupunginvaltuutettu

varapuheenjohtaja, vihreät

Jyväskylä

 

Ville Niinistö

ympäristöministeri

puheenjohtaja, vihreät

Turku

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 23.8.2013