Vihreät teollisuuden puolesta

Hallitustenvälinen ilmastonpaneeli (IPCC) julkaisi viime perjantaina uuden raporttinsa ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä perustasta. Viesti on hälyttävän selvä. Ihmisen toiminta on nostanut kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä selvästi korkeammalle tasolle kuin 800 000 vuoteen.
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristöongelmien ratkaiseminen eivät ole vain haasteita, ne ovat myös mahdollisuuksia. Energiatehokkaille, vähäpäästöisille, ympäristön kannalta kestäville ja puhtaille teknologiaratkaisuille (cleantech) on nyt ennennäkemättömän paljon kysyntää maailmalla. Suomi tunnetaan jätteiden hyödyntämisen, energiatehokkuuden ja veden puhdistamisen huippuosaajana. Kun maailman kysyntä kohtaa nyt suomalaisen tarjonnan, on edessämme tuhannen taalan paikka.

Hyvä esimerkki kasvavasta kysynnästä on Kiina, joka panostaa vuoteen 2020 mennessä 375 miljardia dollaria vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöönottoon ja päästöjen vähentämiseen. Kiina on jo nyt suomalaiselle cleantechille ykkösvientimarkkina ja sieltä löytyy valtavaa kasvupotentiaalia suomalaiselle osaamiselle, tuotteille ja palveluille.

Vihreät esittävätkin, että Suomelle laaditaan uusi, eteenpäin katsova teollisuusstrategia. Sitä tarvitaan, jotta suomalainen hätää kärsivä teollisuus pystyy uudistumaan maailman mukana, säilyttämään ja luomaan uusia teollisuustyöpaikkoja. Näin pystymme vastaamaan myös viennin supistumiseen ja saamaan paljon kaivattuja vientituloja hyvinvointiyhteiskuntamme rahoittamiseen.

Esimerkiksi Cleantech Industry in Finland 2013 -julkaisusta käy ilmi, että vuonna 2012 ala kasvoi 15 prosenttia, ja vain peliteollisuus kasvoi nopeammin. Cleantech-alan liikevaihto oli vuonna 2011 suurempi kuin metsäteollisuuden. Cleantech-ala työllistää tällä hetkellä 50 000 ihmistä. Realistisena teollisuusstrategian tavoitteena tulee olla, että vuoteen 2020 mennessä cleantech-ala työllistää 100 000 suomalaista.

Vihreiden työpaikkojen luominen ei tarkoita kaiken vanhan hylkäämistä. Päinvastoin, se tarkoittaa jo olemassa olevien työpaikkojen vihertämistä sekä uuden synnyttämistä. Niin sanotusta ”ruskeasta teollisuudesta” on mahdollista siirtyä kestävään ja vähäpäästöiseen ”vihreään teollisuuteen” kaikilla aloilla. Keinoja ovat ennen kaikkea resurssitehokkuus ja siitä syntyvä tuottavuuden parantuminen. Tämä on kestävä suunta niin Suomen viennin ja kilpailukyvyn kuin ympäristön ja ihmisten hyvinvoinninkin näkökulmasta.

 

Touko Aalto

Vihreiden varapuheenjohtaja

kaupunginvaltuutettu

Jyväskylä

 

Ville Niinistö

Vihreiden puheenjohtaja

ympäristöministeri

Turku

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa 2.10.2013