Kokoomuksen yhden tavoitteen politiikka

Olemme kaikki nielleet kokoomuksen syötin ja odotamme vain, että kokoomuksen työrukkanen kiskaisee virvelistä. Sitten se on menoa.
Kokoomus on antanut meillä kaikille muille vaihtoehdottoman politiikan kehykset, joiden sisällä muut puolueet yrittävät repiä eroja toisiinsa. Ei ole eroa uimmeko rintaa vai selkää, jos uimme väärään suuntaan.

Se, että olemme nielleet kokoomuksen syötin, näkyy siinä, että puhuessamme kestävyysvajeesta, puhumme vain menosopeutuksesta. Se, että toimimme vaihtoehdottoman politiikan kehysten sisällä, näkyy siinä, että väittelemme vain menosopeutuksen ajoituksesta, emme suuresta talouden kuvasta.

Kokoomuksella on ideologinen tavoite supistaa julkista sektoria. Pyrkimykset kuroa umpeen talouden kestävyysvaje tarjoavat oivan sumutuskeinon tämän yhden tavoitteen edistämiselle.

Pelkkä menosopeutus johtaa vain uusiin menosopeutuksiin, koska uutta kasvua ei synny mistään. Päinvastoin, työttömyys lisääntyy, kokonaiskysyntä ja sen myötä yritysten tuloskunto ja mahdollisuus investointeihin heikkenee.

Tämä johtaa vielä suurempaa tulojen ja menojen vääristymään, johon vastataan uusilla menosopeutuksilla. Talouden negatiivinen dominoketju on valmis.

Tästä johtuen on vaarallista ja typerää puhua menosopeutuksesta ikään kuin ratkaisuna kestävyysvajeeseen. En kiistä menosopeutuksen tarvetta, mutta keinovalikoimassa pitäisi olla uutta kestävää kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia.

Julkisen menosopeutuksen paikka on vasta talouden vakaan kasvu-uran aikana, kun yksityinen sektori pystyy työllistämään paremmin. Nyt ennätysalhaisen korkotason aikana olisi tuhannen uuden verson paikka investoida sellaisiin infra- ja rakennushankkeisiin, jotka täytyy tulevaisuudessa toteuttaa joka tapauksessa.

Tästä syystä jokaisen kehysriihen politiikkatoimen kohdalla tulisi kysyä, miten tämä lisää työllisyyttä ja kestävää talouskasvua. Tämä näkökulma puuttuu aivan täysin nyt käynnissä olevasta talouskeskustelusta. Se osoittaa vain sen, että olemme huomaamattamme omaksuneet kokoomuksen yhden tavoitteen politiikan.

 

Tämä kirjoitus on pidetty puheena tänään 1.3.2014 vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Porissa.

Jos pidit kirjoituksesta, seuraa keskustelua myös facebookissa.