Jyväskylän kaupunginvaltuusto 24.3.2014 - puheenvuoroja

Jyväskylän kaupunginvaltuusto 24.3.2014 kokouksen esityslista on katsottavissa täältä:
Lausunto luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta.

Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Valtuutettu Pekkarinen oli aivan oikeassa siinä, että kaupunginhallituksen lausunto on vastaus kuntarakennelakiin, ei kuntarakennelain päivitykseen. Näin ollen kaupunginhallituksen lausunto ei vastaa itse kysyttyyn asiaan eli pakkoliittoskysymykseen ja seudulliseen kansanäänestykseen.

Mitä tulee itse kysyttyyn asiaan, kuntaliitokset eivät ole ainoa keino saavuttaa kuntarakennelain tavoitteita mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä sekä estää eri alueiden sosiaalista ja taloudellista eriytymistä. Jostain syystä kuntarakennelain tavoitteita on kuitenkin päätetty ajaa kuin käärmettä pyssyyn kuntaliitosten kautta. Eilisen sote-sovun ansiosta kuntaliitospakolta hävisi isolta osalta pohja, koska sote-palveluiden järjestämisvastuu otetaan pois kunnilta. Tämä mahdollistaa arkijärkeä keskusteluun vaihtoehdottomuuden sijaan.

Yksi vaihtoehtoinen tapa edetä on tuoda pääkaupunkiseudulle suunnitellun metropolimallin kaltainen kaksiportainen malli myös Keski-Suomeen, jos Keski-Suomen kunnat näin tahtovat ja ovat oma-aloitteisesti siihen valmiit.

Keski-Suomeen voitaisiin luoda suorilla vaaleilla valittu maakuntavaltuusto, joka vastaa maankäytön, elinkeino- ja asuntopolitiikan, joukkoliikenteen ja ammatti- ja lukiokoulutuksen kaltaisista asioista lukuisten kuntayhtymien sijaan ja kunnat hoitaisivat puolestaan lähipalveluiden ja asemakaavoituksen kaltaisten asioiden hoitamisesta sekä sote-palveluiden tuottamisesta.

Näin voitaisiin saavuttaa sekä pienen että suuren järjestämistason hyödyt, tehostaa nykyistä palvelurakennetta ja lisätä sekä paikallista että alueellista demokratiaa. Mallin toimivuus edellyttäisi myös verotusoikeuden siirtämistä, vähintään pääosin, maakuntahallinnon sisälle. Ajatus on täydentää kokonaisuudistusta maakunnallisella mallilla, ei korvata vapaaehtoisia kuntaliitoksia.

 

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuuston jäsenet

Meidän valtuutettujen tehtävänä on kantaa vastuuta jokaisesta jyväskyläläisestä. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta jokainen jyväskyläläinen voi kokea kuuluvansa samaan kuntaan. Kuten Keski-Suomen monikulttuurillisten yhdistysten liitto Wari aivan oikein huomauttaa, ihminen ei voi tulla täysivaltaiseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi, jos häntä ei hyväksytä täysvertaiseksi kansalaiseksi.  Wari on myös aivan oikeassa siinä, että monikulttuurisuudesta puhuttaessa ei voida puhua vain maahanmuuttajista vaan pitää puhua myös kantaväestön kotouttamisesta monikulttuurisuuteen.

Kun mietimme Jyväskylän imagoa ja vetovoimatekijöitä, meidän tulee miettiä, miten pystymme järjestämään kunnan palvelut ja elämisen edellytykset maahanmuuttajille. Monikulttuurisuusohjelma vastaa tähän haasteeseen hyvin.

Kansainvälinen ja monikulttuurinen Jyväskylä on jokaisen jyväskyläläisen etu, sillä pieni Suomi tarvitsee kansainvälistä osaamista ja kansainvälisiä verkostoja. Meidän pitäisi miettiä yhä enemmän sitä, miten voimme hyödyntää Jyväskylässä jo tällä hetkellä olevaa erilaisten kulttuurien ja kielten tuntemusta Suomen, Keski-Suomen ja Jyväskylän elinkeinoelämän edistämiseen ja nykyisten palveluiden kehittämiseen. Huhtasuon nuorisoasemalle määräaikaisesti palkatut maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat loistava esimerkki jo onnistuneesta työstä.

 

blogiTouko Aalto