Suuri sote-sopu

Hallitus ja oppositio löivät tänään kättä päälle sote-sovun merkiksi. Yhteiset suuntaviivat löytyivät vihdoin. Pakon edessä. Kunnilta otetaan vihdoin sote-palveluiden järjestämisvastuu pois ja se annetaan viidelle sote-alueelle. Tämä on iso askel poliittisesti. Hallitus luopuu tällä päätöksellä hallitusohjelman yhdestä keskeisestä kirjauksesta, jonka mukaan sote-palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Kun kunta-ankkuri on nostettu ylös, laiva voi jatkaa matkaa.
Tahdon kiittää kaikkien puolueiden puheenjohtajia rohkeudesta niellä oma ylpeytensä yhteisen hyvän vuoksi. Kaikki tänään järjestetyssä sote-sopu -tiedotustilaisuudessa käytetyt perustelut uuden sote-mallin puolesta ovat olleet tiedossa koko vaalikauden. Tarvittiin vain rohkeutta todeta omat virheet ja edetä asiantuntijoiden esittämällä tavalla.

Samaan lopputulokseen olisi voitu aivan hyvin päästä jo vaalikauden alussa , mutta sote-uudistus oli tähän päivään asti hallituksen keino saattaa pienet kunnat yhteen: kun suunniteltuja luonnollisiin työssäkäyntialueisiin perustuvia suurkuntia ei saatu aikaan, pyrittiin pienet kunnat liittämään yhteen lupaamalla yli 20 000 asukkaan kunnille oikeus perustason sote-palveluiden järjestämiseen.

Kun puhtaasti poliittiset lukot saatiin aukaistua, sote-mallista sopiminen oli helppoa. Ongelma ei ole missään vaiheessa ollut se, että tietoa tai erilaisia vaihtoehtoja sote-palveluiden järjestämiseksi ei olisi käytössä. Kyse on ollut poliittisesta arvovallasta. Toivottavasti tämänpäiväinen sovinto rohkaisee poliitikkoja laajemmin myöntämään tehdyt virheet. Näin aikaa, resursseja ja energiaa ei käytettäisi virheiden peittelyyn ja asioiden parhain päin selittelyyn vaan ratkaisujen etsimiseen laajan yhteistyön kautta.

Toivon todella, että sote-rakenteen uudistamisessa tehdyistä virheistä voidaan ottaa opiksi, sillä sote-uudistuksen toinen vaihe eli monikanavaisen sote-rahoitusjärjestelmän purkaminen tulee olemaan vähintäänkin yhtä haastava harjoitus kuin rakenteista sopiminen.

 

Jos haluat tietää laajemmin sote-uudistuksen eri vaiheista, suosittelen lukemaan aikaisempia kirjoituksiani Uuden Suomen blogissa sekä hyppäämään mukaan keskusteluun facebookissa.