Stoppi talouskurille ja verovuodolle

Euroalueella harjoitettava talouspolitiikka koettelee tavallisten ihmisten oikeustajua, ja syystä. Talouskuripolitiikka kuihduttaa paitsi talouskasvun edellytykset, se tekee myös inhimillistä tuhoaan. Köyhyys, eriarvoisuus ja valtava työttömyys eivät synny tyhjästä vaan tietoisen politiikan seurauksena. Valtavat työttömyysluvut ja kärjistyneet sosiaaliset ongelmat ovat osoitus siitä, että harjoitetun politiikan resepti on ollut väärä.
Samaan aikaan veronkierto syö kansallisia veropohjia vuosittain jopa 1000 miljardin euron verran. Euromaat kilpailevat lisäksi keskenään yritysveroasteella ja erilaisilla verohelpotuksilla ja pankkien pelastuspakettien kustannuksia on maksatettu kansalaisilla.

Kansainvälisen verokeinottelun suojeleminen kansallisten veropohjien rapauttamisen kustannuksella on myös tietoisen politiikan tulosta. Tämä johtaa kilpajuoksuun pohjalle eikä tässä kisassa ole kuin yksi häviäjä. Se on tavallinen veronmaksaja.

Suomi ei pysty yksin estämään tätä kehityskulkua. Tarvitsemme EU-tason yhteistyötä. Mitä sitten pitäisi tehdä?

Ensinnäkin EU:n on suljettava sen sisäiset veroparatiisit ja toimittava määrätietoisesti veroparatiisien sulkemiseksi maailmanlaajuisesti. Tehokas keino puuttua verokeinotteluun on asettaa EU-alueelle toimiville yrityksille maakohtainen raportointivelvollisuus maksetuista veroista sekä tilinpäätöstiedoista.

Jotta voimme puuttua EU- ja euromaiden keskinäiseen verokilpailuun, yritysveroille on säädettävä vähimmäistaso EU-alueella ja verolainsäädännön yhtenäistämisen kautta tulee estää tytäryhtiöiden kautta tapahtuva verokeinottelu. Tämä edellyttää sitä, että EU:n päätöksenteossa siirrytään veropolitiikassa yksimielisyysperiaatteesta määräenemmistöpäätöksiin. Näin yksi Luxemburg ei pysty estämään muiden jäsenmaiden ajamaa sopua.

Euroalueen suuri ongelma on se, että politiikka, jolla on pyritty tasapainottamaan euromaiden taloudet ja luomaan euroalueelle vakautta, on tosiasiassa lisännyt työttömyyttä, köyhyyttä ja eriarvoisuutta.  Tämä talouskuripolitiikka on johtanut koko euroalueen, Saksaa lukuun ottamatta, kysyntä- ja investointilamaan. Koska kaikki euromaat painivat saman ongelman kanssa ja euromaiden rahapolitiikasta vastaa Euroopan keskuspankki (EKP), katseet kohdistuvat sen toimintaan.

Jos Euroopan Keskuspankin EKP:n mandaattia laajennettaisiin pelkästä inflaation vahtimisesta työllisyyden ja talouskasvun edistämiseen, olisi jäsenvaltioiden elvyttävällä finanssipolitiikalla ja euromaiden vientiteollisuudella paremmat mahdollisuudet päästä ulos talouskurimuksesta.

Touko Aalto

Vihreiden varapuheenjohtaja

Eurovaaliehdokas

Jyväskylä

Jos haluat tukea kotimaista työtä ja kestävää kasvua ja vastustat ilmastonmuutosta ja verokeinottelua, tykkää myös facebook-sivustani

Löydät minut myös Twitteristä.

blogiTouko Aalto