Maakuntamallin comeback

Kuten kirjoitin jo 22.11.2014, kuningas sotea on yritetty shakata koko vaalikauden ajan.

Arvioin tuolloin, että kuningas on matitettu tämän vaalikauden osalta. Tämän oletus näyttää pitävän, sillä perustuslakivaliokunta hylkäsi tänään odotetulla tavalla esityksen sote-laista.

Mutta ei hätää. Soten ratkaisun avaimet ovat samat, joihin viimeisin esitys perustuslakivaliokunnassa kaatui. Kaatuneen lakiesityksen tuhkasta on lisäksi mahdollista versota parempi malli.

Tarvitaan siis sote-alueiden verotusoikeus ja suorat vaalit. Tämä on ainoa järkevä tapa viedä uudistusta eteenpäin. Ja tämä esitys ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa.

Mitä tulee sote-alueisiin, viidestä mammutista voidaan luopua ja toteuttaa maakuntamalli, jossa 15-19 maakuntaa vastaisi sote-palveluiden tuotannosta. Mieluummin 15 kuin 19. Tämä on myös toinen Vihreiden pitkäaikaisista esityksistä. Näille alueille voitaisiin antaa vahvan metropolihallinnon kaltainen toimintavalta soten ohella aina kaavoituksesta liikenteen järjestämiseen.

Koska maakunnat ovat kaatuneessa esityksessäkin keskeisiä toimijoita (tuotantovastuu maakuntien kokoisilla kuntayhtymillä), viisi järjestämisvastuussa olevaa aluetta pidettiin sote-esityksessä lähinnä mukana sen takia, että yhtenä suurena sunnuntaina puoluejohtajat näin päättivät. Ja tästä pidettiin kiinni loppuun asti arvovaltasyistä. Ja koska asiaa on valmisteltu parlamentaarisessa työryhmässä yksissä tuumin vähiten huono yhteisesti hyväksyttävissä oleva malli -periaatteella, eivät sote-asioita perillä olevat poliitikot ole härkkineet ampiaispesää. Poislukien kokoomus, joka vuodatti krokotiilin kyyneleitä yksityisten palveluntuottajien asemasta. Nyt kuitenkin keskustelua tarvitaan eikä yhteisen hyvän nimissä voi olla enää hiljaa.

Maakuntamallin synnytyksen yhteydessä on syytä sopia, että valtio hoitaa (STM:n asetuksella) erikoissairaanhoidon valtakunnallisesta ohjauksesta, jotta vältyttäisiin sairaaloiden päällekkäisyydeltä ja kilpavarustelulta. Joku saattaisi ajatella, että eikö tämänkaltainen toiminta ole taas kunnallisen itsehallinnon vastaista eli perustuslain vastaista. Tähän vastaus on, että sitä, mitä maakunnallisille sote-alueille ei ole koskaan annettu, ei voida myöskään ottaa pois. Jos maakunnille ensi annettaisiin täysi itsehallinto ja vasta sen jälkeen ryhdyttäisiin järkeistämään maakuntien ja valtion välistä työnjakoa, oltaisiin taas perustuslakiansassa. Tätä ei varmaan kukaan enää halua.

 

Loppuun kaksi toivomusta.

Ensimmäinen toivomus menee puolueille. Sopikaa yhdessä sote-lain ongelmien korjauksen askelmerkeistä, tehkää korjattu esitys ja lähettäkää sen kuntakierrokselle. Seuraava eduskunta jatkaa sitten siitä. Näin ei aiheuteta enää enempää ongelmia. Seuraavan eduskunnan kannattaisi puolestaan valmistella parlamentaarisesti sekä sote-palveluiden hallintolaatikot, niiden rahoitus sekä valtionosuusuudistus niin, että nämä isot uudistukset eivät olisi ristiriidassa keskenään.

Toinen toivomus menee äänestäjille. Vaatikaa puolueilta ja ehdokkailta vastauksia sote-asioista. Suomella ei ole varaa möhliä toista vaalikautta ihmisten terveyden kustannuksella ja tarvitsemme parhaat kyvyt siivoamaan tämän vaalikauden sotkut.