Rehellisyyttä sote-näytelmään

Vihreät ovat täysin sitoutuneita sote-uudistuksen toteuttamiseen ja täysillä mukana uudistuksen parlamentaarisessa valmistelussa. Vihreät eivät kuitenkaan voi sitoutua ostamaan sikaa säkissä.Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen sote-esityksen viime viikon torstaina. Kuluneen viikonlopun aikana sosiaali- ja terveysvaliokunta on kursinut kasaan uuden esityksen perustuslakivaliokunnan kaadettavaksi.

On täysin ennenkuulumatonta, että uusia esityksiä kasataan muutamassa päivässä vain sen takia, että puolueet voisivat ennen vaaleja sanoa, että saimme jonkinlaisen päätöksen tehtyä tällä vaalikaudella. Kukaan ei osaa vastata kysymykseen, mitä lisäarvoa saavutetaan sillä, että sote-päätös esitys juostaan kasaan poimunopeudella. Parlamentaarinen ryhmä jatkaa työtään vaalien jälkeen samalla tavalla kuin ennen vaaleja.

Olennaista ei ole nyt keskustelu yksittäisten mallien paremmuudesta vaan siitä, että lainvalmistelu ei voi olla näin ala-arvoista yhdenkään mallin osalta. Vihreät haluavat antaa kaikille mahdollisille malleille mahdollisuuden tulla sekä asiantuntijoiden että kuntien arvioitaviksi sekä tietää eri malleihin liittyvät laskelmat ja vaikutusten arvioinnit. Koska tämä ei ole mitenkään mahdollista kolmessa viikossa, miksi sotkea asian jatkovalmistelua entisestään? Sote-uudistuksen päämääränä ei voi olla poliitikkojen kasvojen säilyttäminen ja puolueiden arvovalta, vaan suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä väestönryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen.

 

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokuntavaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto on tuonut edellä mainitun kritiikin sosiaali- ja terveysvaliokunnan tietoon, ja vihreät jättävät mietintöön niin kutsutun prosessivastalauseen.

 

Perusteellisempi versio:

 

Perustuslakivaliokunta kuvasi hallituksen esityksen tyrmänneessä lausunnossaan kolme erilaista mallia, joiden pohjalta sote-uudistusta voitaisiin selvittää vietäväksi eteenpäin.

 

 1. Valta sote-palveluiden järjestämisestä, rahoittamisesta ja tuottamisesta on suorilla vaaleilla valitulla sote-alueella (15-19 maakuntaa), jolla on veronkanto-oikeus.

   

 2. Valta sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on kuntien muodostamilla ja rahoittamilla (15-19 maakuntaa) kuntayhtymillä.

 

 1. Valta sote-palveluiden järjestämisestä, rahoittamisesta ja tuottamisesta annetaan valtiolle.

   

 

Kun perustuslakivaliokunta oli kaatanut hallituksen sote-esityksen, pääministeri Alexander Stubb kutsui koolle kahdeksan puolueen puheenjohtajat. Puolueiden puheenjohtajat pääsivät yksimielisyyteen Stubbin mainitsemasta neljästä ”pointista”:

 

 1. Sote-esitys on perustuslain mukainen
 2. Esityksen tulee vastata parlamentaarisen sote-ryhmän alkuperäisiä tavoitteita ja suosituksia
 3. Sote-laki kuroo umpeen kestävyysvajetta
 4. PYRKIMYKSENÄ on saada laki valmiiksi tämän eduskuntakauden aikana

 

Koska ehdollisena pyrkimyksenä oli saada sote-laki valmiiksi vielä tämän eduskuntakauden aikana, käytännössä sosiaali- ja terveysvaliokunnan valmisteltavaksi jäi vain vaihtoehto numero kaksi eli niin kutsuttu yksitasoinen kuntayhtymä. Malli numero yksi ja kolme olisivat vaatineet huomattavasti pidemmän valmistelun. Yksitasoinen kuntayhtymän mallina toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

 

Perustuslakivaliokunta edellytti kuitenkin lausunnossaan sitä, että yksitasoisen kuntayhtymän toteuttamistapa ei saisi kokonaisuutena arvioiden olla kansanvaltaisuusperiaatteen tai rahoitusperiaatteen vastainen. Kun sosiaali- ja terveysvaliokunta antaa esityksensä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, tulee perustuslakivaliokunnan arvioinnin pohjaksi olla tieto:

 

 1. Alueiden koosta
 2. Kuntayhtymän tehtävien ja toimivaltaisuuksien kokonaisuudesta
 3. Rahoitusjärjestelyistä
 4. Erilaisten vastuiden jakautumisesta valtion, kuntien ja kuntayhtymien välillä
 5. Kuntayhtymän ylimmän päättävän elimen kokoonpano, valintatapa ja päätöksentekomenettely

 

Kohdista kolme ja neljä on kaikkein vähiten tietoa, ja näihin kohtiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan esitys tulee kaatumaan, jos perustuslakivaliokunta ei muuta viikon sisällä omia kantojaan.  Lisäksi perustuslakivaliokunnan edellyttämät kansanvaltaisuusnäkökohdat ovat kuntayhtymissä aina haasteellisia. Nyrkkisääntönä, mitä suurempi alue, sitä ongelmallisempi se on. Lisäksi asiantuntija- ja kuntakuulemisen väliin jättäminen tekee esitetystä etenemistavasta mahdottoman hyväksyä.

 

Alueiden koko voidaan pienellä vaivalla mallata kohdalleen ja kuntayhtymistä on noin yleisesti sen verran paljon kokemusta, että niiden valinta ja päätöksentekomenettely eivät ole ongelmallisia. Kuntayhtymän palveluiden järjestäminen ja tuottaminen on tuttua Eksoten kautta, mutta rahoitusjärjestelyt ja valtion, kuntien ja kuntayhtymien välinen työnjako ovat niin pahasti auki, että perustuslakivaliokunta ei kuuna päivänä tule hyväksymään sote-valiokunnan esitystä.

 

Vaikka itse kannatan eniten maakuntamallia, jossa on suorat vaalit ja verotusoikeus, haluan nähdä kaikista kolmesta mallista asiantuntijoiden ja kuntien mielipiteet sekä asianmukaisesti valmistellut laskelmat ja vaikutustenarvioinnit. Muuten aiheutamme vain lisää hämminkiä ja ristiriitoja, joiden käsitteleminen mutkistaa itse lainvalmistelua entisestään.

 

Edellä mainituista syistä johtuen sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä siirtää asian jatkokäsittelystä pohtiminen puolueiden puheenjohtajille. Puolueiden puheenjohtajien olisi syytä kertoa kuntien suuntaan yhteisymmärrys uudistuksen isosta linjasta, joka sitten valmistellaan seuraavalla vaalikaudella parlamentaarisesti ja asianmukaisesti yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus- ja valtionosuusuudistuksen kanssa.

 

www.toukoaalto.fi

www.facebook.com/toukoaalto

www.twitter.com/toukoaalto

www.instagram.com/monsieurtuco