Tasa-arvo ei ole valmis – tehtävää riittää

On helppo sanoa kannattavansa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Harvassa ovat ne poliitikot, jotka eivät sanoisi tätä kannattavansa.
Vaikeampaa on tehdä tasa-arvosta totta, saada aikaan lainsäädäntöä, jolla korjataan syrjiviä rakenteita. Katteettomat lupaukset ovat suurin este sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle.

Jos työmarkkinaosapuolet ja puolueet olisivat sanojensa mittaisia, palkkatasa-arvo olisi todellisuutta, naiset eivät kärsisi erityisesti määräaikaisista ketjutetuista työsuhteista, olisivat miesten lailla edustettuina yhteiskunnan johtopaikoilla ja jako nais- ja miesvaltaisiin aloihin olisi huomattavasti nykyistä pienempi.

Siinä missä naisen euro yleisesti on noin 83, senttiä, eläkkeellä olevan naisen euro on 70 senttiä ja maahanmuuttajanaisen vain 30 senttiä. Esimerkiksi yksinhuoltajista suuri osa on naisia ja heidän köyhyysriskinsä on muihin verrattuna korkea.

Myös varallisuus keskittyy miehille. Suurin osa kodeissa tehtävästä yksityisestä hoivatyöstä kasautuu naisille, ja heikentää ennestään naisten asemaa työelämässä, ja sitä kautta naisten taloudellista asemaa.

Vanhempainvapaa tulee jakaa 6+6+6-mallin mukaisesti. Vanhemmuuden kustannukset on muutettava jaettavaksi kaikkien työnantajien kesken siirtämällä ne suoraan Kelan maksettavaksi.

Kotihoidontukea tulee kehittää siten, että sen käyttö jakautuu tasaisemmin kaikkien vanhempien välillä. Omaishoidon tuki on siirrettävä Kelan maksettavaksi. Tukeen ja omaishoitajien tukipalveluihin on varattava riittävästi resursseja.

Kaikki tämä on toteutettavissa ja pitää kirjata tulevaan hallitusohjelmaan. Kyse on tahdosta ja rohkeudesta edistää tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

On sosiaalisesti ja taloudellisesti järjetöntä jättää ihmisten potentiaalia käyttämättä sukupuolen takia. Sukupuolen täytyy olla alusta jolta ponnistaa, ei katto johon törmää.

Touko Aalto

Vihreiden varapuheenjohtaja

kaupunginvaltuutettu

Keski-Suomen maakuntahallituksen jäsen

kansanedustajaehdokas

Jyväskylä