KSML Kolumni: Vastikkeeton perustulo vahvistaa ihmisten luottamusta yhteiskuntaan

Sosiaaliturvan uudistamisen ytimessä on perustavanlaatuinen arvovalinta: pakottamalla vai vapauttamalla

Sipilän hallitus on valinnut pakkojen tien. Sen ratkaisuna on ollut heikommassa asemassa olevien alistaminen yhä tiukempaan kontrolliin, byrokratiaan ja sanktioihin.

Tällä viikolla julkaistiinkin sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön Sosten tekemä kyselytutkimus, johon vastasivat sosiaali- ja terveysjohtajia, Kelan johtajia ja sosiaalityöntekijöitä. Neljä viidestä sosiaalityöntekijästä arvioi, että Sipilän hallitus on onnistunut erittäin huonosti tai melko huonosti eriarvoisuuden vähentämisessä. Myös Kelan ja sosiaali- ja terveysjohtajista yli puolet ovat samaa mieltä.

Tutkimukseen vastanneet uskovat, että Suomen tukipolitiikassa on parantamisen varaa. Vastaajista noin 60–70 prosenttia pitää perusturvaetuuksien, kuten työmarkkinatuen, tasoa liian alhaisena. Toimeentuloturvajärjestelmä aiheuttaa liikaa väliinputoamisia. Sosiaali- ja terveysjohtajista 40 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä 56 prosenttia uskoo, että toimeentuloturvaan liittyvät sanktiot lisäävät eriarvoisuutta.

Enemmistö kyselyn noin tuhannesta vastaajasta kannattaakin perustuloa.

Perustulon lähtökohta on täysin toinen kuin Sipilän hallituksen harjoittama ylhäältä päin pakottaminen. Valvonnan ja sanktioiden sijaan se vapauttaa ihmiset tekemään mielekkäitä valintoja elämässään. Esimerkiksi aktiivimallin byrokratian ja rankaisukeinojen sijaan se ohjaisi työvoimatoimistojen henkilöstön resursseja ihmisten työllistymisen aitoon tukemiseen. Ihmiset tarvitsevat enemmän tukea ja kannustusta kuin pelkoa turvan menettämisestä. Pelko lannistaa, tuki kannustaa.

Perustulo nojaa ajatukseen, että perusturva kuuluu kaikille suomalaisille. Se on jokaisen oikeutettu osuus yhteisestä vauraudestamme. Universaali ja vastikkeeton perusturva vahvistaa ihmisten luottamusta yhteiskuntaan ja elämän kantamiseen sekä lisää sitä kautta myös ihmisten kykyä ottaa riskejä. Tämä puolestaan hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Vihreille perustulo on ollut pitkään suuri ja kunnianhimoinen projekti. Ensi hallituskauden yhdeksi suurimmaksi projektiksi onkin nousemassa nimenomaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

2000-luvun yhteiskunnan taloudellinen ja sosiaalinen menestys ei voikaan enää nojata ylhäältä päin pakottamiseen, vaan siihen, että ihmiset löytävät toimivan turvaverkon varassa itselleen parhaat mahdolliset ratkaisut. Perustulon arvovalinta on luottaa siihen, että kun jokaiselle annetaan valta oman elämänsä suunnitteluun, tehdyt ratkaisut palvelevat sekä yksilöiden että yhteiskunnan suurinta hyvää. Näin työn vastaanottamisesta tehdään aidosti kannattavampaa.

Perustulon vastikkeettomuus tekee sosiaaliturvasta myös yksinkertaisen. Perustulo takaa saman perusturvan niin työttömälle, yrittäjälle, kotivanhemmalle kuin opiskelijalle. Ennakoitavuus ja sen luoma turvallisuus poistaa byrokratialoukkuja, helpottaa työn vastaanottamista ja yrittäjänä toimimista sekä näiden yhdistämistä.

Matka kohti perustulo on kuitenkin projekti, eikä sitä toteuteta yhdessä yössä. Nyt tarvitaan realistinen ja laaja perustulokokeilu, sillä Sipilän hallituksen asettama perustulokokeilu ei suppeudessaan mahdollista kokonaisvaltaista arviota perustulon vaikutuksista ihmisten käyttäytymiseen. Tämän hetken kokeilulla saadaan tietoa mallin toimivuudesta vain 2000 työttömältä suomalaiselta.

Vihreät on jo esittänyt kokeilun laajentamista 10 000 osallistujaan ympäri Suomea. Kokeilun piiriin tulee ottaa myös työssäkäyviä, eri ammateissa toimivia ihmisiä. Tämän esityksen on allekirjoittanut myös Kela. Vain laajalla kokeilulla voimme saada todellisuutta kuvaavia tuloksia, joiden pohjalta rakentaa toimivaa kokonaisuutta.

Vihreille perustulo on ollut pitkään suuri ja kunnianhimoinen projekti. Ensi hallituskauden yhdeksi suurimmaksi projektiksi onkin nousemassa nimenomaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus.

Haluamme olla viemässä perustuloa vahvasti eteenpäin, sillä suomalainen sosiaaliturva tarvitsee kipeästi uudistusta tälle vuosisadalle. Tästä syystä vihreät tulevatkin esittämään syksyllä päivitetyn version perustulomallistaan.

Iris Flinkkilä