touko_kauppakatu1.jpg

Politiikka

Teen politiikkaani kestävän talouden, toimivien hyvinvointipalveluiden sekä puhtaan luonnon teemoilla. Politiikan sisältöjen ohella haluan korostaa ratkaisu- ja yhteistyökeskeistä toimintatapaa. Hyvällä idealla ei ole puoluekirjaa eikä politiikassa saavuteta yksin mitään. Politiikkaa teen kohdaten, kasvotusten ja keskustellen.

Talous on kestävä silloin, kun se tuottaa ihmisille hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Myös taloudellisesti tiukkoina aikoina on mahdollista tehdä inhimillistä ja oikeudenmukaista talouspolitiikkaa. Pienituloisten ostovoimaa kasvattamalla elvytetään myös kotimarkkinoita.

Hyvällä idealla ei ole puoluekirjaa eikä politiikassa saavuteta yksin mitään.

Haluan taata, että jokainen ihminen saa yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä elämässään ja että jokaiselle tarjotaan oikeus ja mahdollisuus yhtäläisiin ja oikea-aikaisiin hyvinvointipalveluihin. Tämä on kaiken oikeudenmukaisuuden lähtökohta, josta on pidettävä kiinni.

Puhdas luonto on suurin rikkautemme. Se tulee säilyttää myös tuleville sukupolville. Puolustan puhtaita vesiä, kestävää metsänhoitopolitiikkaa sekä monimuotoista luontoa.

Eduskunnassa olen toiminut valtionvarainvaliokunnassa, suuressa valiokunnassa, ja nyt talousvaliokunnassa. Lisäksi olen ollut jäsenenä sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen parlamentaarisessa seurantaryhmässä sekä VR:n hallintoneuvostossa.

Sydäntäni lähellä ovat siis etenkin kestävään talouteen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, työhön ja toimeentuloon, luonnon monimuotoisuuteen ja avoimuuteen liittyvät kysymykset.