Mitä tarkoittaa vihreä sähkö?

Vihreä sähkö

Vihreä sähkö tarkoittaa sähköenergiaa, joka on tuotettu ympäristöystävällisillä ja uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten aurinko-, tuuli- tai vesivoimalla. Vihreä sähkö on kestävän kehityksen näkökulmasta poikkeuksellisen tärkeää, sillä se vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä …

Lue lisää

Mitä uusiutuvaa energiaa voi hankkia tai tuottaa?

Kun puhutaan uusiutuvasta energiasta, tarkoitetaan yleensä energiaa, joka tulee luonnollisista lähteistä, kuten aurinkoenergiasta, tuulenergiasta, vesivoimasta, biomassasta ja geotermisestä energialähteestä. Uusiutuva energia on ympäristöystävällinen ja rinnakkaisesti se on myös uusiutuva ja …

Lue lisää

Mitä tarkoittaa uusiutuva energianlähde?

Uusiutuva energianlähde viittaa siihen, että energiaa tuotetaan luonnosta saatavista lähteistä, kuten aurinkoenergiasta, tuulesta, vedestä ja maaperästä. Nämä lähteet ovat uusiutuvia, koska ne voidaan käyttää uudelleen ja uudelleen, ja ne voidaan …

Lue lisää

Mitä on ekologinen ruoka?

Ekologinen ruoka tarkoittaa ruokaa, joka on tuotettu ekologisten standardien mukaan. Nämä standardit edellyttävät, että luonnonvaroja säästetään ja että ympäristöä ei vahingoiteta tuotannon aikana. Ekologisesta ruoasta on tullut suosittu vaihtoehto niille, …

Lue lisää

Mistä ilmastonmuutos johtuu?

Ilmastonmuutos johtuu pääasiassa ihmisen toiminnasta. Maapallon ilmasto muuttuu, kun ihmiset lisäävät atmosfääriin hiilidioksidia, metaania ja muita kasvihuonekaasupäästöjä. Nämä päästöt estävät lämmön pääsyn karkaamasta atmosfääristä. Hiilidioksidin lisääntynyt määrä johtaa lämmön lukitsemiseen …

Lue lisää

Miten ilmastonmuutos näkyy meidän arjessa?

Ilmastonmuutos näkyy meidän arjessa monin eri tavoin. Ensinnäkin, ilmasto on lämpenemässä, mikä voi aiheuttaa poikkeuksellisen sään lisääntyvässä määrin. Tämä voi sisältää voimakkaampia ja tuhoisampia myrskyjä, voimakkaampia tuulia ja sateita, sekä …

Lue lisää

Mikä on ilmastonmuutos?

Ilmastonmuutos tarkoittaa maapallon lämpötilan nousua sekä muutoksia ilmastoon, jotka liittyvät lämpötilan nousuun. Ilmastonmuutos on aiheuttanut monia haittoja, kuten muuttuvaa säätä, vedenpinnan nousua, tulvien, maanjäristysten ja maanpaon lisääntymistä, luonnon monimuotoisuuden vähenemistä …

Lue lisää