Lestijoki: määränpää luonnon ja retkeilyn ystäville

Lestijoki on Lestijoen vesistön laskujoki Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lestijoen tekee hienoksi joen lukuisat kosket. Joessa on lisäksi yksi vesivoimala kannuksessa. Lestijoki laskee Pohjanlahteen Himangalla.

Lestijoki saa alkunsa Lestijärven kunnan alueella sijaitsevasta Lestijärvestä. Lestijoki virtaa Lestijärven, Toholammin, Kannuksen, Himangan ja osin Lohtajan läpi laskien Pohjanlahteen. Lestijoen pituus on noin 110 kilometriä. Joessa on huimaavat 50 koskea. Joen leveys on 20-40 metriä ja joen keskisyvyys on 1-2 metriä. Lestijoki on yksi Pohjanmaan kymmenestä joesta.

Lestijoki on ollut meritaimenen lisääntymisjoki. Joessa tapahtuu pienissä määrin luontaista lisääntymistä, mutta kanta on pääasiassa istutusten varassa. Kalastajat ja tutkijat ovat sitä mieltä, että luontaista lisääntymistä heikentää joessa oleva voimalaitos, joka on estänyt nousemisen jokea ylös. Voimalalle on rakennettu kalatie, joka valmistui 2014 ja joka mahdollistaa meritaimenen nousemisen voimalaitoksen ohi. Näin väylä voimalaitoksen ohi on avautunut 80 vuoden jälkeen.

Lestijoki virtaa pohjanmaalaisen maatalousalueen lävitse, mikä antaa joen ympäristölle sen ulkonäön ja hengen. Joen varrella on useita pieniä asutuskeskuksia ja kyliä. Lestijoen ympäristöä on kunnostettu ja joen yleisilme on siisti.

Lestijoki on mahtava määränpää luonnon ja retkeilyn ystäville. Lestijoen useat kosket ja meritaimenen esiintyminen tekevät joesta erinomaisen kalastuskohteen. Lestijoen alueella on käytössä kaksi erillistä yhteislupaa, joita kalastamisessa tarvitaan. Joen pääluvalla voi kalastaa suuressa osassa jokea ja sen lisäksi joen latva-alueilla on oma lupansa.

Lestijoessa on luontaisina kalakantoina meritaimenta, harjusta, haukea ja ahventa. Padon yläpuolella on myös taimenta, joka viettää koko elämän Lestijoessa. Joessa on myös ahventa, harjusta, istutettua kirjolohta, lahnaa sekä särkeä. Kalakannan monipuolisuus mahdollistaa monenlaiset kalastustavat.

Joen kapeus ja sen mataluus tekevät joesta hyvän perhokalastusta varten. Koskissa on mahdollista kahlata jokeen perhokalastamista varten.

Lestijoki sopii myös hyvin uistinkalastukseen. Uistimella voi saada meritaimenia ja muita joen petokaloja.

Lestijoen alueella liikkumista helpottaa se, että joen kummallakin puolella on tiestö. Joen varrelle on rakennettu noin 20 taukopaikan verkosto. Taukopaikoilla on laavuja, tulipaikkoja, jätepisteitä ja käymälöitä. Taukopaikat on tehty ja sijoitettu pääasiassa kalastusta varten.

Lestijoen varrella olevien kuntien keskuksissa ja kylissä on mahdollisuuksia ruokailuun ja majoittumiseen. Alueella on useita pieniä kyläkeskuksia, joissa on varsinkin kesäaikaan mukavaa liikkua ja hyvät mahdollisuudet ateriointiin. Kylissä on useita huoltoasemia, joissa voi pelata kolikot pelejä.

Lestijoen alueelta voi löytää hotellimajoitusta tai sitten useita yksityisten vuokraamia mökkejä. Yksityisen mökin voi vuokrata pitemmäksikin ajaksi. Matkustettaessa Lestijoelle voi tietenkin yöpyä myös teltassa. Lestijoella mökin voi vuokrata noin 340€-550€ summalla viikoksi. Lestijoen varrella olevissa laavuissa ja tulipaikoissa voi sytyttää avotulen ruokailua varten.

Lestijoki on mahtava kohde maakuntamatkailuun ja kalastusreissun kohteeksi. Lestijoen varrella voi viettää viikon ja joen lukuisat kosket sekä monipuolinen kalakanta tekevät siitä hyvän kalastusmatkakohteen. Lestijoen vartta pitkin voi liikkua hyvin alueen tieverkkoa hyödyntäen. Lestijoen varrella on useita kyliä ja kuntakeskuksia, joissa voi käydä asioimassa ja aterioimassa. Alueella on hyvin retkeilypaikkoja ja taukopaikkoja, jotka on rakennettu erityisesti kalastusta varten. 

Jätä kommentti